Albisteak

 

Horretarako, argitara ematen da berriro udal etxebizitza tasatuak esleitzeko baldintza orrien testu osoa.

 BALDINTZA PLEGUA, UDAL TASATU ETXEBIZITZAK ESLEITZEKO, LEMOIZKO ARMINTZA SEKTOREAN. BAO. 214. zk. 2012, azaroak 8. Osteguna (PDF - 851Kb)